Kontinuiteta, politični umor ali samomor?

Avtor: 
Bernarda Resman

Statistika zadnjih lokalnih volitev v občini Žirovnica v primerjavi s prejšnjimi kaže za 485 (14 %) manjšo volilno udeležbo, 400 (24 %) glasov manj za župana, za NLZ je glasovalo 250 (28%) volivcev manj, za SDS 101 (33%) manj, za SD 19 (8%) več, za DESUS 44 (24%) , za N.Si pa 69 (57%) volivcev več.

Na prejšnjih volitvah je NLZ dobila 46,06 % glasov, v občinskem svetu pa 8 (57,14 %) mandatov, kar je več kot polovica. V takih pogojih lahko župan počne, kar ga je volja. Zato je bilo razumljivo, da si je NLZ zagotovila monopol tudi v odborih občinskega sveta, ki oblikujejo stališča do županovih predlogov in sicer 23 % več moči od podpore volivcev, vse ostale stranke pa manj; SDS 23 %, SD 3 %, DESUS 36 % in N.Si 52 % manj.

V tem mandatu župan nima več večine v občinskem svetu. V tem primeru imajo vse ostale stranke vsaj teoretično možnost, da se uprejo, kadar gre za odvzemanje zakonitih pravic občanom, kršitve načel in standardov demokratične družbe, javnega delovanja in samovoljne odmike od dolgoročnih, s konsenzom postavljenih ciljev.

Na ustanovni seji je bila že imenovana najpomembnejša, komisija za mandatna vprašanja, v kateri si je NLZ vzela 11 % več moči kot ji pripada (poleg predsednika še enega člana), članstvo pa je bilo dano DESUSU (74 % več moči), kljub temu, da ima SDS bistveno boljši volilni rezultat in dva svetnika.

Sklicana je prva izredna seja (v času dveh praznikov), na kateri naj bi si svetniki z imenovanjem odborov kot posvetovalnih teles OS podelili del politične moči pri odločanju

Stvar politične higiene je, da vladajoča stranka nima mesta v nadzornem odboru. Po predlogu mandatne komisije naj bi ga naša imela. Predlagana mesta v ostalih odborih in komisijah pa so razdeljena tako, da NLZ dobi relativno 18 % več moči od volilnega rezultata, SDS 29 % manj, SD 26 % manj, DESUS 4,49 več in N.Si 1,86 % več. Pri tem naj bi imela NLZ vsa predsedniška mesta, v statutarni komisiji pa polega tega še dva člana. Da bi bil rezultat približno uravnotežen, bi morali stranki SD in SDS dobiti po eno predsedniško mesto (namesto člana) ali mesto enega člana na račun NLZ. Razumljivo je, da se županu mudi. Zato je po preizkušenem receptu predlagana izredna seja (v čas dveh praznikov), za sklic katere po 1. in 3. odstavku poslovnika OS pogoji niso izpolnjeni, ker obstajajo pogoji za sklic redne seje z gradivom 10 dni pred sejo.

Gre za kontinuiteto, politični umor ali samomor? V tem mandatu svetnikom SDS, SD, DESUS in N.Si ni več treba pristajati na diskriminatorne postopke in dogovor, ki ni rezultat volje volivcev ampak župana in njegove liste. Če pa bodo na to pristali, je to politični umor in samomor z rezultatom: štirje politično mrtvi in kontinuiteta. Sklicana izredna seja je zato zaradi postopka in vsebine poskusni kamen integritete in kredibilnosti novega mandata žirovniškega občinskega sveta.

Primerjava in izračun je na spletni strani zirovnica.com

Bernarda Resman

PrilogaVelikost
rezultati_volitev_2010_2014.xlsx15.49 KB