Razmišljanje ob predlogu proračunov za leti 2015 in 2016

Avtor: 
Bernarda Resman

Občinski svet je v mesecu maju letos soglasno sprejel nov razvojni program (RP) do leta 2020. Slogan tega razvojnega načrta, S KULTURO IN TURIZMOM V SRCU, se je kar nekajkrat ponovil v predvolilnih strankarskih in nestrankarskih obljubah. Ni še minilo pol leta, ko smo zasledili predlog proračunov za leti 2015 in 2016 z načrtom razvojnih programov (NRP) do leta 2019. Pa si poglejmo, kako resno so gospodje mislili z razvojnim programom.

Med strateškimi naložbami RP je načrtovan center kulture Breznica. V letih od 2015 do 2017 naj bi tekle priprave (nakup zemljišč, projektna in investicijska dokumentacija), v letih 2018 in 2019 naj bi projekt izvedli. V NRP do leta 2019 ni o projektu ne duha ne sluha.

Priprave na izgradnjo gasilskega doma so v RP načrtovane v letih 2014 do 2019, izvedba v letu 2020 in naprej. V NRP je za ta projekt do leta 2019 predvideno 0,00 EUR.

Mladinski center naj bi se po RP zgradil od leta 2016 do 2020, od leta 2013 do 2015 naj bi se izvedle priprave. V NRP do leta 2019 o njem ni ne duha ne sluha.

Gradnja doma starostnikov naj bi se po RP pripravila od leta 2015 do leta 2019. V NRP do leta 2019 projekta ni.

V letih 2014 in 2015 naj bi občina po NRP pripravila projekt Arheološki park Ajdna, v letih 2016 in 2017 naj bi ga izvedla. V NRP do leta 2019 o njem ni ne duha ne sluha.

Po RP naj bi občina veliko skrb posvečala promociji in razvoju turizma in gostinstva. V NRP do leta 2019 je za to namenjenih 0,00 EUR.

V RP smo za etno spodbude določili 8.000 EUR letno. V NRP je za leto 2015 predvideno 10.000 EUR za varstvo naravne in kulturne dediščine, od leta 2016 do 2019 pa 0,00 EUR. Obrazložitev je kratka: Skrb za obnovo in ohranjanje kulturne dediščine na območju občine je stalna naloga lastnikov le-te, občina zadeve sofinancira v skladu s proračunskimi možnostmi.

Zanimiva je tudi primerjava sredstev za delo in programe:

  • Za stroške dela večnamenske dvorane je v proračunu predlaganih 28.000 EUR (v dopoldanskem času in delno popoldne jo uporablja šola)

  • Za stroške dela Zavoda za turizem in kulturo je namenjenih 33.684 EUR.

  • Za dve turistični prireditvi (od tega ena komercialna) je namenjenih 9.500 EUR.

  • Za celoletni program ZTK je predlaganih 20.260 EUR.

Lepo je živeti v občini, ki ima kulturo in turizem v srcih.

Bernarda Resman