Čestitke ob praznikih

Občina Žirovnica

CESTITKA%201.MAJ%202012.jpg

KAKO NAPREJ?

Kulturno društvo dr. France Prešeren Žirovnica - Breznica
Datum: 
26. april 2015 - 19:00
Lokacija: 
kulturna dvorana na Breznici

KD dr. France Prešeren Žirovnica-Breznica - Gledališče slepih in slabovidnih Nasmeh v koprudukciji z gledališčem Toneta Čufarja Jesenice

vabi na premiero avtorskega projekta z naslovom KAKO NAPREJ? (Omnibus življenjskih utrinkov)

Premiera bo v nedeljo, 26. aprila ob 19. uri v kulturni dvorani na Breznici.

Obisk delegacije iz mesta Lipik v Žirovnici

Občina Žirovnica

V petek,10.4.2015, nas je obiskala delegacija mesta Lipik (HR), z gradonačelnikom g. Vinkom Kassano na čelu. Delegacijo so poleg njega, podžupana in vodji oddelkov sestavljali še novinar njihovega lokalnega časopisa in direktor njihove razvojne agencije. Z naše strani smo jih sprejeli župan, podžupan, direktorica OU in odgovorna uslužbenka OU za družbene dejavnosti. V sodelovanju s podjetjem K&Z iz Radovljice smo jim pripravili posvet na temo črpanje EU sredstev in priprava projektov, saj so na Hrvaškem v fazi nove finančne perspektive in so k nam prišli na ogled dobre prakse.

Velikonočna procesija-soglasje za uporabo ceste

Občina Žirovnica

Župnija Breznica, Breznica 9, 4274 Žirovnica je dne 26.03.2015 obvestila Občino Žirovnica o nameravani izvedbi Velikonočne procesije, v nedeljo, dne 05.04.2015, od 7.00 do 7.30 ure in telovske procesije, v četrtek, dne 04.06.2015, od 19.45 do 20.45 ure ter obenem zaprosila za soglasje k uporabi dela lokalne ceste s parc. št. 1714/1 k.o. Žirovnica ( LC Breznica – Vrba).

Procesiji se bosta odvijali na odseku lokalne ceste LC 150041 od križišča z regionalno cesto R3 638/1131 na Breznici do križišča s »cesarsko cesto« (do kapelice) JP 650251, v dolžini cca 380 m.

Zapora ceste v delu naselja Breznica

Občina Žirovnica

Občina Žirovnica dovoljuje Čarni Igorju in Sonji, Breznica 48a, 4274 Žirovnica, zaradi izkopa gradbene jame za garažo na zemljišču s parc. št. 32/103 k.o. Doslovče, delno zaporo občinske ceste s parc. št. 32/194 k.o. Doslovče in z oznako JP 650114, od torka, dne 07.04.2015 do torka, dne 21.04.2015 v naselju Breznica. 

Zapora ceste v delu naselja Moste

Občina Žirovnica

Občina Žirovnica dovoljuje VGP d.d., Ulica Mirka Vadnova 5, 4000 Kranj, zaradi gradnje  fekalno kanalizacijskega omrežja v občini Žirovnica, od torka, dne 07.04.2015, do srede, dne 15.07.2015, popolno zaporo kategorizirane ceste v naselju Moste pod progo z oznako LC 150011 (od hišne št. Moste 1 do hišne št. Moste 15) in popolno zaporo kategorizirane ceste v naselju Žirovnica nad progo z oznako JP 650075.

Koncert Mama je ena sama

Datum: 
27. marec 2015 - 18:00
Lokacija: 
kulturna dvorana na Breznici

Otroška folklorna skupina Breznica vabi na koncert ob materinskem dnevu

Mama je ena sama

v petek, 27.3.2015 ob 18. uri v dvornano na Breznici

GOSTJE:
Otroški pevski zborček "ŽEPKI" iz OŠ Prežihovega Voranca Jesenice.

Zapora ceste v Mostah zaradi popravila strehe

Občina Žirovnica

Občina Žirovnica dovoljuje Noč Francu, Moste 72, 4274 Žirovnica, zaradi popravila strehe na gospodarskem poslopju, delno zaporo občinske ceste s parc. št. 1184 k.o. Žirovnica in z oznako LC 150011, v soboto, dne 28.03.2015 ali v soboto, dne 04.04.2015 (odvisno od vremenskih razmer) v naselju Moste.

 

Zapora ceste v delu naselja Žirovnica

Občina Žirovnica

Občina Žirovnica dovoljuje Gorenjski gradbeni družbi d.d., Jezerska cesta 20, 4000 Kranj, zaradi gradnje fekalno kanalizacijskega omrežja ter obnove vodovoda, meteorne kanalizacije in javne razsvetljave v občini Žirovnica, v času med ponedeljkom, dne 23.03.2015 in torkom, dne 30.06.2015, v naselju Žirovnica popolno zaporo kategoriziranih občinskih cest z oznako JP 650072 (od objekta s hišno št. Žirovnica 54 do objekta s hišno št. Žirovnica 59c), JP 650073 (od objekta s hišno št. Žirovnica 45 do objekta s hišno št. Žirovnica 52) in JP 650074 (od objekta s hišno št.

Veseloigra Kako je Trebušnik hodil na Triglav

Datum: 
20. marec 2015 - 19:00
Lokacija: 
kulturna dvorana na Breznici

Gledališče Julke Dolžan Breznica predstavlja veseloigro Janka Mlakarja

Kako je Trebušnik hodil na Triglav

KDAJ: petek, 20.3.2015 ob 19h
KJE: kulturna dvorana na Breznici

Veselimo se vašega obiska