Škratovanje

Datum: 
15. marec 2015 - 17:00
Lokacija: 
kulturna dvorana na Breznici

Gledališče Julke Dolžan Breznica organizira otroško matinejo

ŠKRATOVANJE
Predstavljamo vam Teater za vse s predstavo POMLADNA

Kulturni dom na Breznici
NEDELJA, 15. 3. ob 17. uri
Nagajivo vabljeni.

Zapora ceste v delu naselja Žirovnica-od št. 32a do št.35

Občina Žirovnica

Občina Žirovnica dovoljuje VGP d.d., Ulica Mirka Vadnova 5, 4000 Kranj, zaradi gradnje fekalno kanalizacijskega omrežja ter obnove vodovoda, meteorne kanalizacije in javne razsvetljave v občini Žirovnica, v času med ponedeljkom, dne 09.03.2015 in petkom, dne 10.04.2015, v naselju Žirovnica popolno zaporo kategorizirane občinske ceste z oznako JP 650071 (od objekta s hišno številko Žirovnica 32a do objekta s hišno številko Žirovnica 35).

Zapora ceste na Selu pri Osvaldu

Občina Žirovnica

Občina Žirovnica dovoljuje Kovinar-Gradnje St, d.o.o., Spodnji Plavž 26, 4270 Jesenice, zaradi izvedbe hišnega priključka za plin, prekop in popolno zaporo občinske ceste s parc. št. 1150/2 k.o. Zabreznica in z oznako JP 650082, en dan, v terminu med ponedeljkom, dne 09.03.2015 in petkom, dne 13.03.2015 (odvisno od vremenskih razmer) na Selu pri Žirovnici ob Gostišču Osvald. 

zapora%20selo%202015.JPG

Letni občni zbor PD Žirovnica

Planinsko društvo Žirovnica
Datum: 
13. marec 2015 - 19:00
Lokacija: 
kulturna dvorana na Breznici

L E T N I O B Č N I Z B O R

v petek, 13.marca 2015 ob 19 uri v Kulturni dvorani na Breznici

DNEVNI RED:
1. Otvoritev in izvolitev organov občnega zbora
2. Poročilo predsednika društva in predsednikov sekcij
3. Poročilo blagajnika
4. Poročilo nadzornega odbora
5. Poročilo častnega razsodišča
6. Poročilo verifikacijske komisije
7. Razprava na poročila
8. Program dela društva za leto 2015
9. Razno

Pred pričetkom občnega zbora bo predavanje “Pot h Kančajungi”.

Zapora ceste v spodnjih Mostah

Občina Žirovnica

Občina Žirovnica dovoljuje VGP d.d., Ulica Mirka Vadnova 5, 4000 Kranj, zaradi gradnje  fekalno kanalizacijskega omrežja v občini Žirovnica, od ponedeljka, dne 02.03.2015, do četrtka, dne 30.04.2015, v naselju spodnje Moste izmenične (oz. ob asfaltiranju v celoti) popolne zapore kategoriziranih občinskih cest z oznako: JP 650051, JP 650052, 650053, 650054, 650055, 650056, 650057, 650059 in 650043. 

Papirna akcija

Steg Pod svobodnim soncem – BREZNICA 1
Datum: 
6. marec 2015 - 17:00 - 19:00
Datum: 
7. marec 2015 - 9:00 - 12:00
Datum: 
8. marec 2015 - 9:00 - 12:00
Lokacija: 
Parkirišče ob cesti Breznica-Vrba

Brezniški skavti vas ponovno vabimo na akcijo ZBIRANJA STAREGA PAPIRJA in KARTONA.
V navedenih terminih bomo skavtinje in skavti nadzorovali potek akcije.

Datum:
6. marec 2015, 17.–19. ure
7. marec 2015, 9.–12. ure
8. marec 2015, 9.–12. ure

Lokacija: Parkirišče ob cesti Breznica-Vrba.

Odvoz papirja: Pridemo tudi na dom. Odvoz papirja in kartona lahko naročite do petka, 6. marca do 15h. (Aleš 040 576 560)

LEPO VABLJENI!

Motena oskrba z vodo v Mostah in na Bregu

Občina Žirovnica

Spoštovani,

obveščamo vas, da bo jutri, v torek 24.2.2015 med 8.00 in 17.00 uro motena oskrba z vodo v Mostah in na Bregu zaradi prevezav na novozgrajeno vodovodno omrežje. Možna so tudi daljša večurna obdobja brez oskrbe z vodo.

Prosimo za razumevanje.

Jeko-in, d.o.o.

Odmev

Avtor: 
Anton Koselj, Vrba

Odmev na članek, ki ga je objavil gospod Ciril Čiro Dolar (CČD) v Novicah občine Žirovnica, december 2014, z naslovom „Zgodovina po moje ali Neresnice in namigovanja v knjigi Tudi to je naša in moja zgodovina“.

Imate prav g. CČD, ko ste ugotovili, da je bil Wehrmacht naziv za nemške oborožene sile. Naziv, ki je uporabljen v knjigi za opis vaških straž, je zaradi tiskovne napake napačen. Pravilen naziv je Wehrmachtschaft.

Okrogla miza o skavtstvu

Steg Pod svobodnim soncem – BREZNICA 1
Datum: 
21. februar 2015 - 19:00
Lokacija: 
dvorana na Breznici

Letos mineva 25 let od ustanovitve naše skavtske organizacije, Združenja slovenskih katoliških skavtinj in skavtov. Ob tej priložnosti bo potekalo praznovanje v sklopu treh dogodkov. Prvi dogodek bo namenjen lokalnim enotam (stegom) in župnijam, v katerih delujejo in se bo odvijal ob rojstnem dnevu ustanovitelja skavtov Roberta Baden Powlla (22. februar). Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov je ob tem praznovanju zapisalo: "Vsak je član skavtske skupnosti. Skavti smo močni, ker stvari počnemo skupaj! Motorji našega združenja so stegi in znotraj njih posamezne veje.

Okrogla miza Gorenjsko čebelarsto včeraj, danes in jutri

Datum: 
27. februar 2015 - 17:00
Lokacija: 
kulturna dvorana na Breznici

Spoštovani!

18. Januarja je minilo 13. let od ustanovitve Čebelarske zveze Zgornje Gorenjske, ki je predhodnica današnje Čebelarske zveze Gorenjske. Kot enemu pobudnikov povezovanja Gorenjskih čebelarjev se mi zdi prav, da po 13. letih pogledamo kako je bilo pred ustanovitvijo zveze, kako je danes in kaj si želimo na gorenjskem v bodoče. Zato sklicujem OKROGLO MIZO na temo GORENJSKO ČEBELARSTVO VČERAJ, DANES IN JUTRI

Na okrogli mizi bodo sodelovali:
Brane Kozinc – čebelarstvo na Gorenjskem pred ustanovitvijo ČZZG (5 min)